BULHARSKO, DAY 3

It’s time to say good bye to the Old Hut and to the Sedemte Ezera Hut. Next stop – Maljovica Hut. Before we reach it, we will have to descend and ascend back up to 2,050 m.a.s.l. The day is spectacular. Perhaps a little bit too hot. We keep sinking down the valley. Soon theContinue reading “BULHARSKO, DAY 3”

BULHARSKO, DEN 3

Je čas rozloučit se s Old Hut a Sedemte Ezera Hut. Další zastávka – Maljovica Hut. Máme před sebou poměrně dlouhý sestup a opětovný výstup do výšky 2,050 m.n.m. Den je dnes jako malovaný. Možná až trochu moc parný. Klesáme a klesáme, až se pomalu dostáváme do pásma lesa. Vždy, když chodím po horách, vzpomenuContinue reading “BULHARSKO, DEN 3”

BULGARIA, DAY 2

Sharing the campsite with the White Brotherhood was a surprisingly pleasant experience. Everyone was quiet and considerate of the others. Therefore we decided to spend another night at the Old Hut. Afterall, it’s so beautiful in here…. Since the early morning we witnessed a crowd of White Brothers dressed in white habits climbing the hill.Continue reading “BULGARIA, DAY 2”

BULHARSKO, DEN 2

Sdílení kempu s Bílým bratrstvem bylo nakonec na pohodu. Všichni byli tiší a maximálně ohleduplní. Rozhodli jsme se proto zůstat u Old Hut ještě jednu noc. Koneckonců je to tu vážně nádherný… Již od brzkého rána jsme pozorovali zástup příznivců Bílého bratrstva oděných v bílých hábitech šplhající se na kopec. Když jsme se následně naContinue reading “BULHARSKO, DEN 2”

O mně

Hold me fast, hold me fast cause I am a hope less ful wanderer… Mumford and Sons & Tytyna Kdo se skrývá za “Hopeful Wanderer”? Jen jedna holka, co ráda chodí – chodí lesem, po horách, po louce, chodí z kopce i do kopce, chodí blátem, sněhem…zkrátka křížem krážem širým světem Ahoj, jsem Kristýna neboContinue reading “O mně”

About me

Hold me fast, hold me fast cause I am a hope less ful wanderer… Mumford and Sons & Tytyna Who hides behind “Hopeful Wanderer”? Just a girl who likes to walk… Through the forest, across the meadow, jumping over her own shadow. In the mountains, in the field, who knows what will get revealed? InContinue reading “About me”

BULGARIA, DAY 1

We finished off yesterday with a substantial dinner at a very non-touristic place (Mister Uli), which was also recommended to us by our host. In short, the evening went like this: searching for the place, getting lost, finding the place, entering, strong feeling of “not fitting in”, taking a seat, plastic table-cloth, hand-written menu –Continue reading “BULGARIA, DAY 1”

BULHARSKO, DEN 1

Včerejší den jsme zakončili vydatnou večeří v zapadlém a velmi neturistickém podniku (Mister Uli), kam jsme zamířili opět na doporučení naší hostitelky. Večer by se dal shrnout asi takto: hledání podniku, bloudění, nalezení podniku, vstup, silný pocit nepatřičnosti, usednutí ke stolu, plastový ubrus, rukou psaný jídelní lístek – zděšení, luštění azbuky, komunikace s obsluhou přesContinue reading “BULHARSKO, DEN 1”

BULGARIA, DAY 0

Sofia was surprising…right from the start. From the airport we head right into a modern underground. I almost expected horse carriages to be going around here and so I’m slightly shocked. Centrum brings about the second shock of the day. Ruined houses, busy boulevard, strayed dogs, stayed cats, strayed people. We booked an accommodation viaContinue reading “BULGARIA, DAY 0”

BULHARSKO, DEN 0

Sofie překvapila…hned od začátku. Z letiště míříme přímo do moderního metra. Skoro jsem čekala, že tu ještě budou jezdit koňské povozy, a tak jsem lehce v šoku. Ubytování jsme si zajistili přes Airbnb. Ceny byly velmi příznivé, a tak jsme si vybrali jedno z těch dražších v blízkosti centra (celkem nás ubytko vyšlo na 1,460Continue reading “BULHARSKO, DEN 0”