BULGARIA, DAY 1

We finished off yesterday with a substantial dinner at a very non-touristic place (Mister Uli), which was also recommended to us by our host. In short, the evening went like this: searching for the place, getting lost, finding the place, entering, strong feeling of “not fitting in”, taking a seat, plastic table-cloth, hand-written menu –Continue reading “BULGARIA, DAY 1”

BULHARSKO, DEN 1

Včerejší den jsme zakončili vydatnou večeří v zapadlém a velmi neturistickém podniku (Mister Uli), kam jsme zamířili opět na doporučení naší hostitelky. Večer by se dal shrnout asi takto: hledání podniku, bloudění, nalezení podniku, vstup, silný pocit nepatřičnosti, usednutí ke stolu, plastový ubrus, rukou psaný jídelní lístek – zděšení, luštění azbuky, komunikace s obsluhou přesContinue reading “BULHARSKO, DEN 1”